1398-03-03

رنگ‌های ایمنی – مشخصات رنگ‌ها برای لوله‌ها

اصول شناسایی رنگ‌ها (رنگ‌های نشانگر) طرز استفاده:رنگ‌هایی نشانگر، با توجه به سلیقه‌ی مصرف کنندگان به روش‌های زیر انجام می‌شود:– ممکن است تمامی سطح خارجی لوله با […]