رنگ ترافیکی در شیراز

1396-04-25

رنگهای اپوکسی

رنگهای اپوکسی در سال ۱۹۳۴ پل شلاک آلمانی نخستین پژوهشگری بود که موفق به سنتز رزین اپوکسی شد و اختراع را به نام خود ثبت نمود. […]
1396-04-08

سیمان پرتلند-Portland Cement

سیمان پرتلند و انواع پرکاربرد آن با توجه به واکنش‌های سخت شوندگی، سیمان به دو نوع هیدرولیک و غیر هیدرولیک تقسیم بندی می‌شود. همانطوری که مشخص […]
1395-11-23

کور رنگی

افراد مبتلا به کور رنگی دنیا را چطور می‌بینند؟آیا تا به حال فکر کرده‌اید زندگی از نگاه یک فرد کور رنگ چطور خواهد بود؟کور رنگی واقعا […]