رنگ‌های ترافیکی :

رنگ‌های ترافیکی جزء خانواده رنگ‌های صنعتی بوده که در زمینه کنترل ترافیک راه‌ها (جاده و خیابان) استفاده می‌شود. رنگ‌های ترافیکی عموما به چهار گروه دسته بندی می‌شوند.

رنگ‌های ترافیکی سرد (شامل: رنگ اکریلیک واتربیس، رنگ اکریلیک حلالی، رنگ کلروکائوچو)

رنگ‌های ترافیکی گرم (شامل: رنگ گرم اسپری، رنگ اکستروژن، رنگ اسکرید که دمای کاری آنها ۱۸۰ تا ۱۹۰ درجه سانتیگراد است)

رنگ‌های ترافیکی دوجزئی (رنگ‌های دوجزئی و سه جزئی)

رنگ‌های ترافیکی پیش ساخته

رنگ‌های ترافیکی با توجه به نوع آنها از تنوع و ماندگاری متفاوتی برخوردارند که ممکن است از ۶ ماه تا ۳۶ ماه متغیر باشد. ماندگاری یک رنگ ترافیکی به عوامل زیادی بستگی دارد اما در مرحله‌ی اول سه عامل بسیار مهم مطرح می‌گردد.

الف) کیفیت رنگ ترافیک (باید کیفیت رنگ بالا باشد)

ب) بستر اجرائی (بستر کار مناسب باشد)

ج) نحوه اجرا و کارکرد مجری (استانداردها رعایت شود)

اما همیشه عوامل جانبی دیگری هم در ماندگاری رنگ برروی بستر آسفالت دخیل هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از :

آسیب‌های انسانـی: (استفاده از زنجیر چرخ در زمستان، برف روبی با ماشین‌های تیغ‌دار برف روب، استفاده از لاستیک‌های یخ شکن میخ دار، استفاده از ماسه و نمک برای یخ زدایی راه‌ها در زمستان و …)

عدم زیر سازی مناسب برای آسفالت که پس از روکش کردن و اجرای رنگ ترافیک بر روی آن ترک‌های عرضی و طولی و پوست سوسماری ایجاد می‌گردد و به رنگ اجرا شده صدمه می‌زند.

آلودگی‌های محیطی و عدم بارندگی در جاده‌ها که باعث می‌شود رنگ پس از مدتی جرم گرفته و در ظاهر محو گردد.

روغن ریزی و نشت سوخت از وسایط نقلیه که باعث حل شدن برخی رنگ‌ها خصوصا رنگ‌های گرم می‌گردد.

گلاسبید:

گلاسبید تحت نام‌های دانه‌های شیشه‌ای ، ریزدانه‌های شیشه‌ای، گلوله‌های شیشه‌ای، دانه‌های شیشه‌ای توپر، گرانول شیشه‌ای نیز در بین عموم شهرت دارد و داد وستد می‌شود.

گلاسبید (Glass bead) عموما دانه‌های بسیار ریز کروی شکل شیشه در ابعاد ۱ تا ۷۱۰ میکرون است که در صنایع مختلف،خصوصا خط کشی جاده‌ها و خیابان‌ها،صنایع حفاری نفت و مانند آن کاربرد بسیاری دارد. شکل از آنجایی که این دانه ها درابعاد بسیار ریز تهیه می‌گردند معمولا مشاهده دانه آن به سادگی امکان پذیر نیست.

گلاسبید حاصل عبور خمیر شیشه داغ از صفحه‌ های توری بسیار ریز با سرعت زیاد همراه با باد است که سایز دانه‌های آن بسته به سایز توری‌هایی است که از آن هنگام تولید عبور کرده‌اند.

خط کشی راه‌ها یکی از مهمترین علائم افقی هستند که به جهت ایجاد نظم در تردد و تفکیک خطوط حرکت وسایل نقلیه در مبحث ایمنی مورد استفاده واقع می گردند و در حقیقت می توان با خط کشی راهها پیام موثر و مفید ایمنی را به رانندگان قبل از رسیدن به موقعیت خاص و حساس انتقال داد اما کاربرد گلاسبید در این خط کشی ها چیست؟

پس از رنگ پاشی با ماشین آلات، لایه‌ای نازک از این دانه‌های ریز شیشه‌ای بر روی رنگ تازه پاشیده می‌شود تا بر روی رنگ سفت شده و به صورت ثابتی داخل آن فرو روند.کارکرد اصلی گلاسبید روی رنگ منعکس کردن نور و رنگ در شب برای رانندگانی است که این خط‌ها را می‌بینند همچنین گلاسبید باعث ثابت شدن خط‌کشی، جلوگیری از سر خوردن ماشین‌ها و ایجاد اصطکاک در هنگام لغزندگی جاده‌ها نیز می‌گردد.

گلاسبید در صنعت تولید علائم راهنمایی و رانندگی نیز نقش به سزائی دارد. چنانچه علائم جاده مانند تابلوهای اخطاری، انتظامی و مانند آن که در شب قابل رویت هستند همگی از نوعی گلاسبید در آن استفاده شده است.

هدف مهم از استفاده دانه‌های شیشه‌ای در خط کشی راه‌ها ارتقاء بخش بازتاب نور برگشتی در رنگ‌های ترافیکی است که در واقع این پدیده با توجه به قوانین نوری (اپتیک) حاکم بر آن قادر است که در هنگام شب و تحت شرایط دید محدود قدرت دیده شدن و عمق دید خط‌کشی راه‌ها را در منظر و دیدگاه راننده وسایل نقلیه ارتقاء بخشیده بدین ترتیب با شرایطی که فراهم می‌گردد زمان تصمیم‌گیری و قدرت تصمیم‌گیری راننده افزایش پیدا می‌کند. این موضوع در شرایط حادتر یعنی در هنگامی که راننده هم در هنگام شب و هم در هنگام بارندگی و مه گرفتگی است نسبت به گذشته بسیار حساس‌تر و مهم‌تر می‌گردد و بنابراین می‌توان با استفاده صحیح و مناسب دانه‌های شیشه‌ای مبحث ایمنی در شب که بر حسب آمار و ارقام زمانیست که شدیدترین و مرگبارترین تصادفات در این هنگام اتفاق افتاده و همچنین به دلیل محدودیت‌های امدادی و پزشکی که در هنگام شب آمار مجروحین منتهی به فوت نیز افزایش می‌یابد را تعدیل بخشید. جهت رسیدن به راه ایمن طبق استانداردهای جهانی تعاریف ویژه وجود دارد و یکی از موارد مهم در ارتباط بررسی وضعیت خط‌کشی راه‌ها و دارا بودن توانایی‌های لازم آن جهت دیده شدن در شب می‌باشد.

جهت اخذ اطلاعات فنی و خرید با شماره ۰۹۱۷۳۰۳۰۴۰۰ تماس بگیرید.

پودر شیشه (گلاسبید)

اجرای رنگ ترافیکی گرم توسط شرکت چینی

 

اجرای رنگ ترافیکی سرد در معابر شهری استهبانات توسط گروه اپوکسی شیراز

https://t.me/epoxyshiraz

http://instagram.com/epoxyshiraz