1396-03-02

کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی کاربرد در ساختمان های لوکس می‌توان از کفپوش اپوکسی همزمان به عنوان یک پوشش شیک و زیبا نیز استفاده کرد. رنگ پذیری و شفافیت بالا […]